Онлайн магазин Баш Майстора разполага с разнообразие от 53 228 продукта и наличност над 4 428 257 артикула на склад.
Безплатна доставка над 99лв.
53 228 продукта в наличност.
4 428 257 Артикула.
Подреди по
Резултати

Апарати заваръчни трансформаторни

Заваръчните апа­ра­ти, вече не са само подходящи за про­фе­си­о­нал­но­то използване, но и биват използвани от все повече хора в до­маш­на­ среда или други тип по-обикновена работна обстановка. Много важно да се отбележи още в самото начало за заваръчните трансформаторни апарати е, че те имат много повече пре­ди­м­ства пред обик­но­ве­ния транс­фор­ма­торен елект­ро­жен. Заваръчните трансформаторни апарати имат сво­и­те различия с останалите подобни уреди, затова е добре да ги познаваме отблизо.

 

Посредством заваръчния апа­ра­т се за­ва­ря­ват нис­ко и средно въглеродни сто­ма­ни, алу­ми­ний и близките му спла­ви в за­щит­на сре­да от въг­ле­ро­ден ди­ок­сид, ар­гон или смес от два­та га­за. Според модела и марката, мак­си­мал­на­та си­ла на за­варъч­ния ток на уреда варира около 200 А, а ми­ни­мал­на­та около 30 А. Тези стой­нос­ти пок­ри­ват пре­об­ла­да­ва­щия брой при­ло­же­ния на заваръчните апа­ра­т и неговите функции. Повечето уреди работят с елект­род­на тел с ди­а­метър 0,8 mm. С за­варъ­чен апарат мо­же да се за­ва­ря­ват, различни видове ла­ма­ри­не­ни лис­то­ве с де­бе­ли­на до 0,6 mm. Пра­вил­ни­ят из­бор на си­ла­та на за­варъч­ния ток при използването на уреда е много важно, защото в за­ви­си­мост от де­бе­ли­на­та на за­ва­ря­ва­ни­те де­тай­ли, се постига и оп­ти­мал­на­та за не­го ско­рост на по­да­ва­не на тел­та при заварката. При работа с уреда си­ла­та на то­ка се про­ме­ня на различни сте­пе­ни и варира в различни гра­ни­ци според модела.

 

Заваръчния апа­ра­т и неговата ско­ро­ст­та се ре­гу­ли­ра чрез по­тен­ци­о­метър. Пе­ри­о­дич­но прекъс­ва­не на дъ­га­та може да се случи, когато има не­дос­татъч­на ско­рост на тел­та и затова е важно, тя да се наб­лю­да­ва добре. Когато работим с уред от този тип и не само, отново точното ­от­но­ше­ние меж­ду си­ла­та на то­ка и ско­ро­ст­та на по­да­ва­не на тел­та са важни параметри. Тези параметри на уреда се наглася най-добре с работа и след няколко опита върху даден детайл. Тук споменаваме едва от малкото детайли при работа с подобен тип уред. Уредите позволяват един вид комбинирано заваряване и голяма гъвкавост в това отношение. За­вар­ки­те посредством заваръчните апа­ра­ти, имат отчетливо пре­ди­м­ство пред елект­ро­же­ни­те. Отбелязваме, че при наг­ря­ва­не­то на де­тай­ли­те, заварката се ограничава най-вече и само в зо­на­та на за­ва­ря­ва­не. Така се избягва основен проблем. Това е  познато при всеки един майстор заварчик и при тези уреди не е на лице пробле и така не си създаваме излишно главоболие и работата ни е доста по качествена. След разглеждането на заварката, няма деформация на детайла в следствие на нежелано наг­ря­ва­не.

 

Предлаганите на склад в магазини "Баш Майстора" марки заваръчните апа­ра­тиса:

Ценовата гама и характеристики, предлагат голям избор за всеки опитен майстор и професионалист. Всеки клиент с поръчка през онлайн магазин Баш Майстора получава 5% отстъпка от цената. Може да се възползвате и от безплатна доставка за поръчки на стойност над 99 лв.

Покажи повечеПокажи по-малко
Сравни
покажи
Уважаеми клиенти наличностите в bashmaistora.bg се обновяват на всеки 45 минути. Възможно е несъответствие между цените в сайта и тези в магазините. Снимките са илюстративни и е възможно реалния продукт да се различава от тях. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички цени са в български лева, с включен ДДС и са валидни при покупки онлайн.