Заповядайте на "Ден на отворените врати на Milwaukее" в магазин Баш Майстора в град Варна на 14.06.2024 г. (Петък) от 9:00 до 16:00 часа. Ще има демонстрации, подаръци и много полезна информация! Научете повече
Заповядайте на "Ден на отворените врати на Milwaukее" в магазин Баш Майстора в град Варна на 14.06.2024 г. (Петък) от 9:00 до 16:00 часа. Ще има демонстрации, подаръци и много полезна информация! Научете повече

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА

BASHMAiSTORA.BG

 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!  Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Баш Майстора“ ООД  (наричан по-долу Баш Майстора) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Bashmaistora.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Баш Майстора“ ООД  (наричани за краткост Услуги). Тези Общи условия обвързват всички Потребители, които извършват регистрация на сайта bashmaistora.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на bashmaistora.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите  Общи условия. „Баш Майстора“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Струга” 23; ет. 2, ап. 208, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201828014. 

 

1.  Условия за използване на Сайта на „Баш Майстора“ ООД:

 • Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че  bashmaistora.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация  относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или  пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически   проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на oборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 
 • Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
 • Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които bashmaistora.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
 • Потребителят е информиран и декларира съгласието си да получава известия за статус на направените от него поръчки чрез е-поща.
 • За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средство за достъп до Интернет мрежата. bashmaistora.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

   

2.  Задължения на потребителя при регистриране:

 • За целите на използване на Сайта на bashmaistora.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, bashmaistora.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и bashmaistora.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

   

3.  Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на bashmaistora.bg:

 • Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на bashmaistora.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което bashmaistora.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, bashmaistora.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя. 
 • С настоящите Общи условия bashmaistora.bg уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение номер 331156, издадено на 17.04.2013г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от bashmaistora.bg  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на bashmaistora.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на bashmaistora.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на bashmaistora.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт. 
 • Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от bashmaistora.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската мрежа на Баш Майстора ООД
 • Bashmaistora.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 
 • Bashmaistora.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

   

4.  Авторски права и ограничения свързани с тях:

 • Bashmaistora.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са  посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на bashmaistora.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и         сродните му права. 
 • Bashmaistora.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между bashmaistora.bg и лицето публикуващо информацията. 
 • При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права bashmaistora.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 
 • Всички предоставени от bashmaistora.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на bashmaistora.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 • Предоставените препратки на Сайта на bashmaistora.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от bashmaistora.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на bashmaistora.bg настоящите Общи условия не се прилагат. 
 • Предоставените препратки на Сайта на bashmaistora.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от bashmaistora.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на bashmaistora.bg настоящите Общи условия не се прилагат. 

   

5.  Представяни стоки и услуги на Сайта:

 • Информацията за стоки в Сайта е разпределена по видове групи, подгрупи, производители и др. възможности за по-лесно откриване. 
 • В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Bashmaistora.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 • Всички посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 
 • Bashmaistora.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

   

6.  Закупуване на стока и/или услуга, представена в bashmaistora.bg:

 • Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на bashmaistora.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. 
 • По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
 • При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със „Баш Майстора“ ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. 
 • Bashmaistora.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко 
  време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо  дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, bashmaistora.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.


   

7.  Гаранционно обслужване:

 • С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, bashmaistora.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. 
 • Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

          - в случай на изгубена гаранционна карта. 

          - при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от bashmaistora.bg сервизен център. 

          - в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация. 

          - в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта. 

          - в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

 • Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 
   

​​8.  Рекламация:

 • Независимо дали производителят е предоставил гаранция, имате право на рекламация в следните случаи:

          - констатирани липси в окомплектовката след оглед на място при получаване на доставката.

          - видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката.

          - видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката.

          - видимо несъответствие в търговската марка след оглед на място при получаване на доставката. 

 • Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката!

 • След заплащане и получаване на продуктите имате право да се откажете от тях и да искате връщането им и възстановяване на платената сума в следните случаи:
         - ако при употреба продуктът има съществен дефект и/или проблеми, които не са могли да бъдат установени при обикновен оглед. 
         - ако е налице несъответствие в модела на фабричната опаковка и разопакования продукт. 

 • В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице случаите в горните две точки, имате право да предявите претенции по възстановяване на сумата и връщане на закупения продукт.

   

​9.  Други:

 • Bashmaistora.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 • Bashmaistora.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.
 • Bashmaistora.bg администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Bashmaistora.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
 • Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на bashmaistora.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел: 052/64 30 30, в рамките на работното време: от понеделник до петък от 8:30 до 18:00 часа и събота от 09:00 до 13:00 часа.
 • Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Bashmaistora.bg не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последвали актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 • При използване на Сайта на bashmaistora.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
 • Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на bashmaistora.bg с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на bashmaistora.bg, както и линка към настоящите общи условия и се счита че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

   

10.  Публикуване на ревюта, коментари, въпроси и отговори:

 • Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Потребители/Клиенти/ Купувачи, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и  „Ревюта”. Написаните информации могат да  бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
 • В момента на регистрацията на дадени Ревю/Коментар /Въпрос/ Отговор на Сайта, Потребителите/ Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
 • Всеки Потребител /Клиент / Купувач, в момента на публикуването на Ревю / Коментар / Въпрос / Отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

          -  да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно     еволюцията на Поръчката;        
          -  да използва само български език. Позволени са думи или изрази, който въпреки че не са считани за български, са широко използвани от всички медии в съответната област
           (пример: mouse, notebook, plug and play);
          -  да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител / Клиент / Купувач;
          -  да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде
               публикувана в раздел „Ревюта”.
          -  да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
          -  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно  определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават 
                  продажбата и купуването на продукти и услуги;
          -  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни 
                  имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
          -  да не публикува информации и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
          -  да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписват Ревюта/ Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
          -  да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

 • Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят / Клиентът / Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

 • Когато една Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор е обявен от някой Потребител / Клиент / Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.

 • В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”.

 • Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение следният имейл за оплаквания: [email protected]

Сравни
покажи
Уважаеми клиенти наличностите в bashmaistora.bg се обновяват на всеки 45 минути. Възможни са технически грешки, както и несъответствие между цените в сайта и тези в магазините. При такива, наш сътрудник ще се свърже с вас за уточнение преди обработка на поръчката. "Баш Майстора ООД" си запазва правото да променя цените без предизвестие както и да коригира сгрешени параметри без предварително уведомление. Снимките са илюстративни и е възможно реалния продукт да се различава от тях. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички цени са в български лева, с включен ДДС и са валидни при покупки онлайн.